Geïnspireerd door tijd!

Tijd! Bart Zantman werd door het Pensioenfonds Architectenbureaus gevraagd iets te vertellen over de invloed van dit thema op zijn werk. Op de beelden is het ontwerp van de Watercampus […]


In de kijker: Breewijd Marsdiep

De eerste vleugel van het zorgcomplex Breewijd Marsdiep te Sneek is uit de steigers. De oplevering staat gepland rond de bouwvak.


Start verbouw Nordwin College

De verbouw van het Nordwin College te Leeuwarden is in volle gang. Deze week worden de voorbereidingen getroffen voor de fundering.


Gespot! Fotogeniek Garden Valley…

Ons Garden Valley project te China leent zich ook uitstekend voor een fotoshoot, zie link: Sleeping between the trees